Chư Thiên Vạn Giới Thành

Tác giả: vvngựa
Thể loại: Hệ Thống
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 1 Đánh giá: 5
Số chương: 34
Trạng thái: Đang ra

Chư Thiên Vạn Giới Thành, Thương Thông Vạn Giới: Cao Tuấn bất ngờ nhận được Chư Thiên Vạn Giới Thành từ đó cao tuấn đi lên nhân sinh đỉnh phong cùng mỹ nữ tiêu dao chư thiên vạn giới, trường sinh chỉ là bất đầu, ngươi xem Tiên đế, Thánh nhân rất mạnh "" đây đây ta có một viên Đan dược ngươi ăn vào ta chắc chắn với ngươi treo đánh Tiên đế, Thánh nhân...

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved