Cửu Tiêu

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ
Thể loại:
Nguồn nội dung: Reads Love
Lượt xem: 64 Đánh giá: 4
Số chương: 788
Trạng thái: Đang ra

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, thanh tâm quả dục chịu không được!Xan phong ẩm lộ dù xuất trần, nào có gà cá ăn no bụng!Thế nhân đều nói thành tiên tốt, kiều thê mỹ thiếp quên không được!Khô tọa trong núi sống vạn cổ, không bằng già trong xuân mộng!Thế nhân đều nói thành tiên tốt, sục sôi nghĩa khí không đổi được!Không hỏi thế sự là con rùa, khoái ý ân cừu mới tiêu dao! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Truyện cùng tác giả
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved