Đường Ngựa Vằn

Tác giả: Dịch Bạch Thủ
Thể loại: Bách Hợp
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 10 Đánh giá: 4,1
Số chương: 70
Trạng thái: Hoàn thành

Người dịch: Gia Gia

Có những con đường, nhìn như chẳng thể vượt qua, kỳ thực lại có thể.

Chỉ cần có đường ngựa vằn.

Đường ngựa vằn ở đây là gì?

Tình yêu.

Truyện cùng thể loại
Truyện cùng tác giả
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved