Hàn Môn Quý Tử - 寒门贵子

Tác giả: Địa Hoàng Hoàn
Thể loại: Lịch Sử
Nguồn nội dung: Tàng Thư Viện
Lượt xem: 526.887 Đánh giá: 4,5
Số chương: 182
Trạng thái: Hoàn thành

Từ Hữu từ trong hôn mê mở mắt ra, nhìn đến ngực bụng chảy ra một tia vết máu, mờ mịt chung quanh, đã thấy một thời đại vĩnh viễn đang đổ máu ! —— xem kiếp trước tung hoành tài chính giới hồ soái như vậy làm sao này loạn thế lập Giang Tả, đạp thanh vân, tính triều đình, định Càn Khôn, bình nam bắc, khai thịnh thế, đây là một quyển sách về nhật nguyệt, âm dương, quân thần, nam bắc, phật đạo, quý tiện, trong bình tĩnh xem kỹ lịch sử, trong sợ hãi bình điểm nhân vật, thực nhẹ nhàng, cũng rất thú vị!

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved