Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 62 Đánh giá: 3,65
Số chương: 25
Trạng thái: Hoàn thành

Huỳnh Mặc Viên chính là một con sâu vô cùng lười. Trong một lần ăn bỏng ngô cô đã xuyên không đến cổ đại.

Cô thực sự hận, hận món bỏng ngô, càng hận vì sao bản thân lại xuyên không đến nơi khỉ ho cò gáy này. Khi xuyên qua cô không được làm tiểu thư như bao nữ chính khác nhưng ít nhất cũng gặp được người đáng cho mình giao phó cả đời. Aiz, thật là một việc khó khăn cho một sâu lười như nàng nha.

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved