[Long Môn Phi Giáp Đồng Nhân] – Vũ Hóa Thành Điền

Tác giả: Du Du Tiên
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 36 Đánh giá: 4,3
Số chương: 34
Trạng thái: Hoàn thành

Editor: Tịch Vu

Thể loại: Long Môn Phi Giáp đồng nhân, xuyên việt, huyết tộc, cung đình, chủ công, đế vương công x thái giám dụ thụ, 1×1, HE.

Vốn là truyền nhân đời thứ hai của quỹ hút máu là Stefan

Bởi vì chán ghét cuộc sống bất tử vĩnh hằng, lựa chọn ngủ say.

Kết quả là vừa tỉnh giấc, liền biến thành Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm, lại còn đúng lúc đang cùng người khác hoan ái trong long trướng…

Vạn Quý phi, việc ngươi làm đúng nhất đời này chính là đưa Vũ Hóa Điền lên long sàng của trẫm!

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved