Luân Hồi Có Hạn

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 17 Đánh giá: 3,4
Số chương: 8
Trạng thái: Hoàn thành

Thể loại: Không gian ảo tưởng, có trinh thám
Nguồn: Tấn Giang
Editor: Nhất Tiếu Nại Hà
Số chương: 4

Họ là bạn bè, là người yêu.

Nhưng vì cái gì khi mà mạt thế đổ xuống, nạn dịch zombie hoành hành thì mọi sự khả nghi lại xuất hiện?

Tôi có thể tin tưởng cậu một cách hoàn toàn không?

Còn ai mà tôi có thể trông cậy vào đây?

Đâu là đường sống?

Tôi không biết.

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved