Nam Thần Anh Không Thể Nhìn Nhầm

Tác giả: Trì Thụy
Thể loại: Đam Mỹ Điền Văn
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 12 Đánh giá: 4,15
Số chương: 6
Trạng thái: Hoàn thành

Thể loại: Võng phối, điềm văn.
Diễn viên: Tưởng Thập (Thập Tịch), Lạc Dĩ Thần (Lạc Thành)
Phối hợp diễn: thành viên xã đoàn Thích kịch truyền thanh
Cái khác: Trì Thụy, nam thần anh không thể nhìn nhầm, võng phối, đam mỹ
Số chương: 6
Editor: Lâm Mộc Miên

Tiểu kịch trường

Thập Tịch: Sao trước đây anh lại thích em? Em thích kéo âm, kéo thật lâu >.
Lạc Thành: Nhìn lầm =. =

Thập Tịch: (ノへ ̄,) không để ý tới anh! Đã biết anh không yêu thích em! Vậy sao anh còn muốn cùng với em!

Lạc Thành: … vừa ý XD

Thập Tịch: o(*////▽////*)q

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved