Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

Tác giả: Ức Văn
Thể loại: Kiếm Hiệp
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 2 Đánh giá: 4,75
Số chương: 18
Trạng thái: Hoàn thành

一剑光寒起书楼
Dịch: Fishscreen
Biên tập: Ba_Van

Truyện cùng thể loại
Truyện cùng tác giả
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved