Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả: Nhĩ Căn
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 4.477 Đánh giá: 4,05
Số chương: 1.714
Trạng thái: Hoàn thành

一念永恒Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Truyện cùng thể loại
Truyện cùng tác giả
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved