Nhờ Tài Đoán Mệnh, Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 2 Đánh giá: 5
Số chương: 14
Trạng thái: Đang ra

Bạn đang đọc truyện Nhờ Tài Đoán Mệnh, Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế của tác giả Trọng Lâu Tam Thất. Vân Mạt đang rầu thúi ruột vì nghèo túng, tài khoản trống không, ví tiền rỗng tuếch, làm sao bây giờ?"Tiên sinh này, tôi thấy ấn đường của ông hóa đen, mọi việc gần đây sẽ không thuận lợi, xem một quẻ làm sao để hóa giải nhé!"Khách hàng A tức giận, bảo cô là kẻ lừa gạt, còn nói thời đại tinh tế, không được mê tín dị đoan."Chào cô, cung phu thê của chồng cô dương khí quá nhiều, cô phải cận thận bạn trai của anh ta!"Vân Mạt thật lòng thật dạ kiến nghị.Khách hàng B: "Cô... cô... Coi chừng tôi tố cáo cô tội phỉ báng.""Vị khách này, chuyến này anh sắp đụng phải rắc rối lớn, sợ là sẽ gặp huyết quang tai ương." - Tay Vân Mạt vân vê ba đồng tiền xu, không ngừng cố gắng nói."Huấn... huấn luyện viên, sao lại là anh?"

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved