Nữ Phụ... Thay Đổi Số Phận

Tác giả: Hồ Mộng
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 11 Đánh giá: 3,75
Số chương: 3
Trạng thái: Đang ra

Khi hấp hối, linh hồn của con người sẽ được giao cho linh thú Ngự Hồ và sắp xếp vào hệ thống phân loại. Họ được sống trong thế giới ảo của mình cho đến khi siêu thoát.Đó là hành trình giống như trò chơi vậy, khi họ "phá đảo" xong thì mới được siêu thoát, còn nếu không họ sẽ trở thành những thứ mà con người gọi là "ma". Và tôi đã chọn chơi nhập vai, game duy nhất tôi giỏi khi còn sống.

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved