[Quyển 3 Hệ Liệt Sở Sở] - Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ

Tác giả: Hiên Viên Huyền
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 8 Đánh giá: 4,05
Số chương: 12
Trạng thái: Hoàn thành

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, đoản văn....
Là một câu chuyện nhỏ nằm trong hệ liệt của truyện Sở Sở. Kể về quá trình nam chính chinh phục thiên hạ lại tìm được tình yêu của cuộc đời mình.

(*) Về tên truyện
: chữ bình trong bình định, thiên hạ và Thiêm Hạ phát âm giống nhau [tiān xià]. Như vậy nên truyện có nghĩa là Tiểu Bảo dẹp yên thiên hạ, lại có thể coi là Tiểu Bảo chinh phục Thiêm Hạ.

Truyện cùng thể loại
Truyện cùng tác giả
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved