Ta Có Dược A!

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 216 Đánh giá: 4,45
Số chương: 320
Trạng thái: Đang ra

Editor: Cám (Tracy_Vi Tiểu Bảo)Cp chính: Cố Tá x Công Nghi Thiên Hành Cp phụ: Ngạo kiều sư huynh x Phong lưu thái tử, cùng các cp qua đường khác Truyện tác giả không viết văn án để tạo sự lôi cuốn cho người đọc.Trích đoạn:Cố Tá: Ngươi có bệnh a?Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có dược sao?Cố Tá: Ngươi có bệnh a!Công Nghi Thiên Hành: Ta nói có bệnh ngươi có thể trị sao?Cố Tá: Ta nói có dược ngươi muốn hay không a!Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu.Cố Tá: Ngươi muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu.Công Nghi Thiên Hành: Vậy đều lấy đến đây đi.Cố Tá:......Đơn giản mà nói, thụ nhát gan sợ chết sau khi xuyên qua vẫn luôn tìm mọi cách sống sót. Hắn có cái bàn tay vàng gọi là hệ thống luyện dược, đáng tiếc không có dược liệu, không thể thăng cấp. Trưởng tư đích tôn của siêu cấp thế gia chỉ số thông minh siêu quần nhưng thiên phú tu luyện lại quá kém, đáng tiếc khó bồi dưỡng thành luyện dược sư, không thể chỉ vì hắn phục vụ, nhưng có thể điều động bó lớn dược liệu. Hai người một cái có bệnh, một cái có dược, vì thế, có bệnh bao dưỡng có dược, tất cả mọi người đều hảo.Người qua đường: Công Nghi gia, ba Cố (x2), các vị sư phụ, con trai ngoan, các tông môn, cùng pháo hôi và vai ác khác. Chú ý: Chậm nhiệt, chậm nhiệt, chậm nhiệt (chuyện quan trọng nói 3 lần) _______ Giới thiệu cho mọi người về việc phân cấp trong truyện: * Hậu thiên cửu trọng: Luyện huyết cảnh ( tam trọng), Đoán cốt cảnh ( tam trọng), Ngưng mạch cảnh ( tam trọng). * Tiên thiên cửu trọng: Hàm khí cảnh ( tam trọng), Tụ khí cảnh ( tam trọng), Hóa khí cảnh ( tam trọng). * Thoát phàm cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong). * Hợp nguyên cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong). * Vũ hóa cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong). * Thiên nhân cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong). * Nhân cực cảnh ( nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong). * Nhân hoàng cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong). * Toái không cảnh (nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong). * Thiểu đế cảnh ( nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong). * Đại đế cảnh ( nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong).

Truyện cùng thể loại
Truyện cùng tác giả
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved