Tận Thế Lãnh Chúa

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 15 Đánh giá: 4,15
Số chương: 12
Trạng thái: Đang ra

Đây là truyện mạt thế khoa huyễn võng du kiểu kiến thiết, cả thế giới là một trò chơi. Nhân vật chính sau khi chết thì trọng sinh lại thời gian trước khi thảm họa xảy ra và có được sự chuẩn bị cần thiết để đối phó với thảm họa, từng bước trở thành cường giả.

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved