Thuyết Đường

Tác giả: Vô Danh
Thể loại: Kiếm Hiệp
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 11 Đánh giá: 3,25
Số chương: 27
Trạng thái: Hoàn thành

Truyện nhà Chu.

Khi đó nhà Chu nước mạnh, dân giàu, Bắc Tề Tây Ngụy khởi nghịch ngoài bờ cõi. Chu chủ sai đại tướng Dương Chung làm Nguyên soái con là Dương Lâm làm Tổng quân, cử sáu mươi vạn binh chinh phạt Bắc Tề, Tây Ngụy.

Dương Lâm mặt như nhồi phấn, người cao chín thước, quen dùng đôi long bổng nặng ba trăm cân, sức mạnh như sư tử....

Truyện cùng thể loại
Truyện cùng tác giả
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved