Trời Sinh Một Đôi

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 694 Đánh giá: 4,05
Số chương: 488
Trạng thái: Hoàn thành

Tứ cô nương Chân gia tranh cường háo thắng, ích kỷ ham hư vinh…..Hao tổn tâm cơ sắp đặt, thiết kế cùng thế tử Trấn Quốc công rơi xuống nước…..Sau đó……………..Một kẻ tham ăn ngay khi Chân tứ cô nương rơi xuống nước đã xuyên vào……

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved