Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 20 Đánh giá: 4,15
Số chương: 199
Trạng thái: Hoàn thành

Edit: SunVăn Án:Sau khi phá sản, Trình Cẩm Chi tỉnh dậy, phát hiện Dung Tự nằm bên cạnh mình, đối thủ một mất một còn của nàng.Đến khi Dung Tự hôn nàng, nàng mới ý thức được, nàng trở về hai mươi năm trước, lúc này Dung Tự vẫn còn là một kẻ thiếu nợ nghèo hèn.

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved