Túc Mệnh

Tác giả: pingu Phạm Hải
Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 6 Đánh giá: 3,15
Số chương: 19
Trạng thái: Hoàn thành

Biên tập: Nguyệt Tận

Tái biên: Rai cô nương

Thể loại: Cổ văn, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công mỹ thụ.

Vào thời điểm nhà Đường hưng thịnh nhất, người dân có cuộc sống ấm no ca hát nhảy múa khắp nơi,  Trường An là nơi phồn thịnh nhất.

Thời gian luôn chuyển đổi đồng nghĩa với đương kim hoàng thượng qua các đời,  Đương kim hoàng thượng vì lòng tin mù quáng khiến cho hiền thần bất bình, lại không thu nạp người tài, chăm lo việc nước.

May mắn thay, lúc ấy phương bắc có một vị trấn thủ, khiến cường địch không tài nào nam hạ nhiễu dânxuống phía nam quấy nhiễu dân chúng>..

Truyện cùng thể loại
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved