Vi Diệu Quan Hệ

Tác giả: Tiểu Bạch
Thể loại:
Nguồn nội dung: truyenhd1.com
Lượt xem: 119 Đánh giá: 3,9
Số chương: 50
Trạng thái: Hoàn thành

Thể loại: Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ Nhân vật: Nhan Bạch Vũ x Tả Ngôn Nhiên Ban đầu, Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên cùng truy một nữ nhân Nhưng là âm dương soa thác thế nào. Nhan Bạch Vũ lại cảm thấy mặt than kia hảo khả ái đâu, vì vậy bắt đầu rồi người truy ta đuổi, từ tình địch biến tình nhân, hết sức vi diệu... Điều quan trọng, Tả Ngôn Nhiên là một cái công quân a! Nhan Bạch Vũ nghe nói rất có tiếng trong giới đi Tả Ngôn Nhiên: Ác lang kia, mau lăn khỏi giường của tôi!!! Nhan Bạch Vũ: Chị mà còn nói nữa! Tôi liền ăn chị khóc mới thôi!!! Bên dưới bắt đầu động... Tả Ngôn Nhiên (kiều suyễn thở gấp): Ngày mai lão nương không đánh chết cô, lão nương không phải là Tả Ngôn Nhiên!!! Nhanh hơn tiết tấu... Tả Ngôn Nhiên: Nhan Bạch Vũ!!! Tên hỗn đản này!!! Nhan Bạch Vũ: Lão bà! Chị thật đáng yêu! Tả Ngôn Nhiên: Cút!!!

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved