Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 230 Đánh giá: 4,05
Số chương: 2.914
Trạng thái: Hoàn thành

Edior: Nguyệt Hạ Tử YênVăn Án:Vì muốn có một sinh mệnh mới, Trầm Mộc Bạch bước lên con đường khổ cực cứu vớt nam chính.Đường Tăng trải qua tám mươi mốt kiếp nạn mới lấy được chân kinh, mà Trầm Mộc Bạch lại đem chính mình lọt hố.Trầm Mộc Bạch: Nam chính đều biến thái như vậy sao? Làm ơn.. ta muốn khiếu nại.Hệ thống: Kí chủ.. Hắn biến thái sao trách ta được.

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved