Nhân Vật Hắc Hoá Trong Nội Dung Kịch Bản

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 30 Đánh giá: 3,55
Số chương: 48
Trạng thái: Đang ra

Văn Án.Beta: Triêu NguyênCố Thiên Ngôn đã tiến hành một cuộc giao dịch với hệ thống nọ, xuyên qua các thế giới, hoàn thành nhiệm vụ tu bổ bug. Nhưng mà có một điều cô vẫn luôn thắc mắc... Vì sao sau mỗi thế giới cô xuyên qua, nam chính đều muốn nói chuyện yêu đương với cô?!! Σ(O_O).Nam thần bệnh kiều: "Không thích tôi cũng không sao, dù sao thì em cũng chỉ có thể thích tôi mà thôi. Không ngoan? Muốn trốn sao? Tôi sẽ nhốt em lại. "Zombie si tình: "Tôi yêu thế giới này bởi vì thế giới này có em. Thế giới không có em, nó sẽ chẳng còn là cái thá gì cả. "Vương gia bệnh xà tinh: "Hồi còn nhỏ luôn là trẫm trêu nàng, là trẫm không đúng, nàng phạt trẫm...Bảo vệ nàng một đời bình an."

Góc truyện audio © GTA. All rights reserved