Tạo Hóa Tiên Đế

Nguồn nội dung: Truyện Full
Lượt xem: 747 Đánh giá: 3,65
Số chương: 1.618
Trạng thái: Hoàn thành

Tác giả đã tạo ra một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên...Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một  người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

Truyện cùng thể loại
Truyện cùng tác giả
Góc truyện audio © GTA. All rights reserved